Η σελίδα μας άλλαξε!

registrar.dataways.gr

Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ονομάτων [.gr] της dataways
μεταφέρθηκε στη διεύθυνση http://dwh.dataways.gr.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά πλήρως το γνωστό σας σύστημα διαχείρησης [.gr] domains και αποτελεί το νέο εννοποιημένο σύστημα διαχείρησης όλων των υπηρεσιών web hosting.

Οι υπηρεσίες web hosting που εξυπηρετούνται από το παλιό σύστημα θα εννοποιηθούν στο νέο σύστημα και εφόσον σας αφορά θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Επίσης πολύ σύντομα θα υπάρχει δυνατότητα κατωχύρωσης/διαχείρησης διεθνών καταλήξεων .com, .net, .org και άλλων δημοφιλών TLDs.

Θα οδηγηθείτε αυτόματα στη νέα μας σελίδα εντός 30 δευτερολέπτων.


This site moved to http://dwh.dataways.gr.
You will be redirected in 30 seconds.